OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
Úvod
 

 
  Vitajte na mojej stránke.

Nájdete na nej príspevky, ktoré Vám pomôžu pri osvojovaní ruského jazyka, užitočné www adresy a iné zaujímavosti, ktoré budem priebežne dopĺňať.

 

V časti Pracovné listy nájdete texty a cvičenia, ktoré vznikli v rámci projektu Učíme sa pre život - Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť,

projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES - Investícia do Vašej budúcnosti.

Novovzniknutá stránka predmetovej komisie ruského jazyka na GJAR:

http://www.gjar-pkrj.wbs.cz/

 

 

 
Zaujímavosti z iných stránok:

 

 

 

AZBUKA

Ruské písmo sa volá azbuka, hláskovanie je potrebné pri spresňovaní údajov,
abecedný poriadok je dobré si zapamätať kvôli rýchlej orientácii v prekladovom slovníku. 
 

 

Аа(a), Бб(be), Вв(ve), Гг(ge), Дд(de), Ее(je), Ёё(jo), Жж(že), Зз(ze),
Ии(i), Йй(i ktrátkaje), Кк(ka), Лл(el), Мм(em), Нн(en), Оо(o),
Пп(pe), Рр(er), Сс(es), Тт(te), Уу(u), Фф(ef), Хх(cha), Цц(ce),
Чч(če), Шш(ša), Щщ(šča), Ъъ(tvjórdyj znak), Ыы(jery),
Ьь(mjáchkij znak), Ээ(abarótnaje e), Юю(ju), Яя(ja).
 

 

 
 

Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...

Návštevnosť:   |  Administrácia WebĽahko | Tvorba webových stránok na WebLahko  |  Nahlásiť protiprávny obsah!  |   Mapa stránok